Seeing is believing.

Welcome to our TOMRA video channel. Browse, share and embed videos from the TOMRA universe!
If you don’t want to miss any new video, please subscribe to our video channel.

Recycling / March 02, 2021

Efektívna recyklácia – Systémy zálohovania nápojových obalov: „“Čo ak..?“

Čo ak je problém fliaš a plechoviek, ktoré znečisťujú naše mestá, rieky a oceány, v skutočnosti dôsledkom neefektívnych systémov odpadového hospodárstva?
/