Seeing is believing.

Welcome to our TOMRA video channel. Browse, share and embed videos from the TOMRA universe!
If you don’t want to miss any new video, please subscribe to our video channel.

Recycling / March 02, 2021

Efektívna recyklácia – Štyri princípy produktívnych systémov zálohovania nápojových obalov

Produktívne systémy zálohovania nápojových obalov majú štyri spoločné princípy: Výkon, Pohodlie, Zodpovednosť výrobcov a Integritu systému.
/