Seeing is believing.

Welcome to our TOMRA video channel. Browse, share and embed videos from the TOMRA universe!
If you don’t want to miss any new video, please subscribe to our video channel.

Collection / October 24, 2023

Tesco Dunajská Streda dosahuje vysokú efektivitu recyklácie s TOMRA T9

Prevádzka Tesco Dunajská Streda investovalo do zálohomatu TOMRA T9, čím ušetrilo čas personálu, zlepšilo zážitok zákazníkov z recyklácie a za niečo vyše roka vyzbieralo viac ako dva milióny nápojových obalov.
/